De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willi Brosens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willi Brosens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willi Brosens

Cumuleo