De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magali Brotcorne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Magali Brotcorne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Magali Brotcorne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Magali Brotcorne

Cumuleo