De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Vandezande

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Albert Vandezande
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Albert Vandezande

Cumuleo