De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Brouns

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hubert Brouns
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hubert Brouns

Cumuleo