De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Vandormael

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Vandormael
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Vandormael

Cumuleo