De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Piet Callens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Piet Callens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Piet Callens

Cumuleo