De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Cambre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Cambre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Cambre

Cumuleo