De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Capelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Capelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Capelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Capelle

Cumuleo