De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Caprasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Caprasse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Caprasse

Cumuleo