De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Carabin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Serge Carabin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Serge Carabin

Cumuleo