De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jonathan Cardoen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jonathan Cardoen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jonathan Cardoen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jonathan Cardoen

Cumuleo