De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Champagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Champagne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Champagne

Cumuleo