De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Charels

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Charels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Charels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Charels

Cumuleo