De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Véronique Charlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Véronique Charlier

Cumuleo