De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Cheron

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Cheron
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Cheron

Cumuleo