De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vera Withofs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vera Withofs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vera Withofs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vera Withofs

Cumuleo