De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luigi Chianta

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luigi Chianta
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luigi Chianta

Cumuleo