De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Claes

Cumuleo