De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Sonja Claes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sonja Claes

Cumuleo