De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Claudot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Claudot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Claudot

Cumuleo