De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Cleiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Cleiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Cleiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Cleiren

Cumuleo