De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Clierinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Clierinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Clierinck

Cumuleo