De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Cloesen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne-Marie Cloesen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne-Marie Cloesen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne-Marie Cloesen

Cumuleo