De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Closset

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Closset
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Closset
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Closset

Cumuleo