De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Cnockaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hendrik Cnockaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hendrik Cnockaert

Cumuleo