De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Cnudde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Cnudde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Cnudde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Cnudde

Cumuleo