De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Cnudde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Cnudde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Cnudde

Cumuleo