De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Coens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Coens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Coens

Cumuleo