De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabian Collard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Fabian Collard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fabian Collard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fabian Collard

Cumuleo