De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Benoît Collin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Benoît Collin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Benoît Collin

Cumuleo