De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Vanherf

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hendrik Vanherf
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hendrik Vanherf

Cumuleo