De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Colsoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Colsoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Colsoul

Cumuleo