De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Comanne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Comanne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Comanne

Cumuleo