De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van August Conjaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door August Conjaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door August Conjaerts

Cumuleo