De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Cordeel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Cordeel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Cordeel

Cumuleo