De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl-Heinz Cornely

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karl-Heinz Cornely
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karl-Heinz Cornely

Cumuleo