De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Cortois

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Cortois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Cortois

Cumuleo