De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liliane Cottenie

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Liliane Cottenie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Liliane Cottenie

Cumuleo