De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfons Vanhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Vanhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Vanhove

Cumuleo