De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiaan Criel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christiaan Criel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christiaan Criel

Cumuleo