De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Cuyvers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Antoine Cuyvers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Antoine Cuyvers

Cumuleo