De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent D'Altoe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent D'Altoe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent D'Altoe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent D'Altoe

Cumuleo