De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérard D'Ambrosio

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gérard D'Ambrosio
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gérard D'Ambrosio

Cumuleo