De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeannine D'haen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine D'haen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine D'haen

Cumuleo