De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Dacier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Dacier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Dacier

Cumuleo