De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Amand Dalem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Amand Dalem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Amand Dalem

Cumuleo