De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Vanlaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Vanlaer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Vanlaer

Cumuleo