De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Vanlangendonck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Vanlangendonck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Vanlangendonck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Vanlangendonck

Cumuleo