De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Danze

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Danze
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Danze
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Danze

Cumuleo