De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Vanleeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Vanleeuw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Vanleeuw

Cumuleo